Agussetiyanto’s Blog

 • 04:03:09 am on November 9, 2008 | 0
  Tag:, , , , ,

  KUMPULAN Syair Lagu :

  Kadung Gelo

  Pancen mulo aku wis rumongso

  yen kuwe ora bisa dipercoyo

  Janjimu nyatane mung lamis lambe

  Bebasane sore kedele esok tempe

  mulo wis kebacut kadung gelo

  Bebasane sore kedele esok tempe

  mulo wis kebacut kadung gelo

  pancen aku wis nduweni pangroso

  yen kowe ora biso ditulodo

  janjimu pungkasane mung cidro bloko

  njur adigang adigung adiguna

  lali kang sinambut karyo

  dumadine kahanan kaya ngene

  ra biso dielingke

  dumadine kahanan kaya ngene

  ra biso dielingke

  Pancen mulo aku wis rumongso

  yen kuwe ora bisa dipercoyo

  Janjimu nyatane mung lamis lambe

  Bebasane sore kedele esok tempe

  mulane wis kebacut kadung gelo

  Bebasane sore kedele esok tempe

  mulane wis kebacut kadung gelo

  Pancen mulo aku wis rumongso

  kuwe ora bisa dipercoyo

  pancen aku wis nduweni pangroso

  kowe ora biso ditulodo

  Reff

  Pancen mulo aku wis rumongso

  yen kuwe ora bisa dipercoyo

  Janjimu nyatane mung lamis lambe

  Bebasane sore kedele esok tempe

  mulane wis kebacut kadung gelo

  Bebasane sore kedele esok tempe

  mulane wis kebacut kadung gelo

  mulane wis kebacut kadung gelo

  angkoro murko

  biyen mulo aku rak kondo

  ojo dumeh siro wus kuwoso

  njur adigang adigung adiguno

  lali karo kang moho kuwoso

  biyen mulo aku rak wis crito

  ojo dumeh kowe sugih bondo

  bondo donya kuwi mung kenane lungo

  elingo kang mohon kuwoso

  nalikanejamane wis beda

  sing maune nduweni kuoso

  saikine wis pada sengsoro

  marga angkoro murko

  biyen aku rak ws crito

  ojo dumeh kuwe sugih banda

  banda dunyo kuwi mung kenane lungo

  elingo karo kang moho kuwoso

  REFF

  nalikanejamane wis beda

  sing maune nduweni kuwoso

  saikine wis pada sengsoro

  marga angkoro murko

  nalikane jamane wis beda

  sing maune nduweni kuwoso

  saikine wis pada sengsoro

  marga angkoro murko

  biyen muloaku rak kondo

  ojo dumeh siro wus kuwoso

  njur adigang adigung adiguno

  lali karo kang moho kuwoso

  lali karo kang moho kuwoso

  Naliko wis

  Naliko wis tekan titi mongso

  Tan keno disemoyo

  Bendune bilahi kangungane Gusti

  tan disumurupi

  Naliko wis garising pepesti

  Tan keno diuwahi

  Urip mati kuwi kagungane gusti

  tan biso diselaki

  Sopo wae yen wis titi mongso

  ora bakal biso disemoyo

  Urip mati kuwi kagunangane gusti

  tan biso diselaki

  Naliko wis grising pepesti

  Tan keno diuwahi

  Urip mati kuwi kagunangane gusti tan biso diselaki

  Reff

  Naliko wis tekan titi mongso

  Tan keno disemoyo

  Bendune bilahi kangungane Gusti

  Tan disumurupi

  Sopo wae yen wis titi mongso

  ora bakal biso disemoyo

  Urip mati kuwi kagungane gusti

  tan biso diselaki

  Naliko wis garising pepesti

  Tan keno diuwahi

  Urip mati kuwi kagungane gusti

  tan biso diselaki

  Sopo wae yen wis titi mongso

  ora bakal biso disemoyo

  Urip mati kuwi kagunane gusti

  tan biso diselaki

  Naliko wis tekan titi mongso

  Tan keno disemoyo

  Bendune bilahi kangungane Gusti

  Tan disumurupi

  NINGGAL JANJI

  Opo kowe ra kelingan

  Karo janjimu dek biyen

  Jare ngajak mukti bebarengan

  Saikine la kok mlaku ijen

  Opo kowe pancen lali

  Karo janjimu dek wingi

  Jare urip bareng mukti

  Saikine la kok ninggal janji

  Reff. 1

  Sawise kowe biso urip mulyo

  ra kelingan marang sing wis mbelo

  Sawise kowe wis nduweni kuwoso

  njur adigang adigung adiguno

  Reff: 2

  Opo kowe pancen lali

  Karo janjimu dek wingi

  Jare urip bareng mukti

  Saikine la kok ninggal janji

  Reff: 3

  Sawise kowe biso urip mulyo

  ra kelingan marang sing wis mbelo

  Sawise kowe wis nduweni kuwoso

  njur adigang adigung adiguno

  ELING ELING

  Ojo dumeh siro uwis mulyo

  sugih bondo mas picis raja brono

  ora kelingan marang ingkang moho mulyo

  donyo brono kuwi kenane lungo

  Ojo dumeh siro wus kuwoso

  njur adigang adigung adiguno

  Ora kelingan marang ingkang gawe jagad

  Pangkat drajat kuwi kenane minggat

  Reff: 1

  Eling-eling siro manungso

  Urip ing ndoyo kuwi mung sadelo

  Paribabase urip mung mampir ngumbe

  printahe gusti ojo dilalekake

  Eling-eling siro manungso

  Sopo urip bakal ketekan pati

  Urip mati kjuwi kagungane gusti

  Sopo wae ora biso anyelaki

  Reff: 2

  Ojo dumeh siro wis mulyo

  sugih bondo mas picis raja brono

  ora kelingan marang ingkang moho mulyo

  donyo brono kuwi kenane lungo

  Ojo dumeh siro wus kuwoso

  njur adigang adigung adiguno

  Ora kelingan marang ingkang gawe jagad

  Pangkat drajat kuwi kenane minggat

  Reff: 3

  Eling-eling siro manungso

  Urip ing ndoyo kuwi mung sadelo

  Paribabase urip mung mampir ngumbe

  printahe gusti ojo dilalekake

  Ojo dumeh siro wis mulyo

  sugih bondo mas picis raja brono

  ora kelingan marang ingkang moho mulyo

  donyo brono kuwi kenane lungo

  donyo brono kuwi kenane lungo

  R0JO MUDO

  ono sijine crito critane sayemboro

  sopo wae sing karep dadi rojo

  sing pengin dadi rojo

  modale akeh bondo

  Sopo wae sing kalah bondo musno

  Jebule sing dadi rojo umure isih mudo

  Menang mergo akeh sing pada mbelo

  Bareng wis dadi rojo

  Lali karo sing mbelo

  Njur adigang adigung adiguno

  Reff: 1

  Pungkasane cerito

  akeh sing pada gelo

  rojo mudo soyo angkoro murko

  Lakune sak enake ra no sing ngelingake

  Kabeh podo wedi karo rajane

  opo maneh punggawane stengah mati wedine

  wedine nek dicopot jabatane

  Reff. 2

  Lakune sak enake ra no sing ngelingake

  kabeh podo wedi karo rajane

  Opo maneh dewane ora mikir rakyate

  mergo uwis disumpel suarane

  Jamane jaman edan akeh sing podo ngedan

  wis do ngedan malah ora  keduman

  Sak bejane sing lali isih bejo sing eling

  Isih beja sing eling lan waspodo

  Jaman edan podo ngedan

  wis do ngedan  ra keduman

  by: kangagoes@copyright 2005

  EMAN TEMEN

  Eman eman eman temen

  Wong sugih ora sembahyang

  Eman eman eman temen

  Wong mlarat ora gelem sembahyang

  Oo, eman temen, wong sugih wong sugih ora sembahyang

  Ooo,eman temen, wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

  Nabi Sulaiman luwih sugih sembahyang

  Nabi Ayub luwih mlarat gelem sembahyang

  REFF:

  Ooo, eman temen, wong sugih wong sugih ora sembahyang

  Ooo,eman temen, wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

  Nabi Sulaiman luwih sugih sembahyang

  Nabi Ayub luwih mlarat gelem sembahyang

  Eman eman eman temen

  Wong sugih ora gelem sembahyang

  Wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

  Eman temen eman temen eman temen

  IBO NIAN

  Ibo ibo ibo nian

  Orang kayo idak sembahyang

  Ibo ibo ibo nian

  Orang saro idak sembahyang

  Ooo, ibo nian,

  orang kayo idak sembahyang

  Ooo, ibo nian,

  orang saro orang saro idak sembahyang

  Nabi Sulaiman kayo nian sembahyang

  Nabi Ayub saro nian sembahyang

  REFF:

  Ooo, ibo nian,

  orang kayo orang kayo idak sembahyang

  Ooo, ibo nian,

  orang saro orang saro idak sembahyang

  Nabi Sulaiman kayo nian sembahyang

  Nabi Ayub saro nian sembahyang

  Ibo ibo ibo nian

  Orang kayo idak sembahyang

  Orang saro orang saro idak sembahyang

  Ibo nian ibo nian ibo nian

  NYUWUN BAROKAH

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

  najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

  najan kulo urip susah nanging ati kulo tetep bungah

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

  najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

  najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

  REFF:

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

  najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

  najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

  najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

  najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

  Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

  DUH GUSTI

  Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

  Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

  Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

  REFF: 1

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

  Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

  REFF: 2

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

  Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

  Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

  Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

  Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

  Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

  Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

  TOMBO ATI

  Tombo ati tombo atine manungso tombo atine manungo kuwi

  Tombo atine manungo kuwi ono limo wernane limo wernane limo wernane

  kaping sijine moco al’quran ugo jo lali karo maknane

  kaping pindone sholat tengah wengi

  kaping telune wong sholeh kumpulono

  kaping pat weteng setengah luwih

  ping lima zikir wengi kang suwe

  sijine lamun biso nglakoni

  insyallah gusti Allah ayembadani

  REFF:

  Tombo atine manungso

  kuwi ana lima perkoro

  atine sopo sing ora loro

  Kuwi tombo atine manungso

  Tombo atine manungso

  kuwi ana lima perkoro

  atine sopo sing ora loro

  Kuwi tombo atine manungso

  kaping sijine moco al’quran ugo jo lali karo maknane

  kaping pindone sholat tenagh wengi

  kaping telune wong soleh kumpulono

  kaping pat weteng setengah luwih

  ping lima zikir wengi kang suwe

  sijine lamun biso nglakoni

  insyaallah gustiAllah nyembadani

  Tombo atine manungso

  kuwi ana lima perkoro

  atine sopo sing ora loro

  Kuwi tombo atine manungso

  Tombo atine manungso

  kuwi ana lima perkoro

  atine sopo sing ora loro

  Kuwi tombo atine manungso

  by: kangagoes@copyright 2005

  Iklan
   

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: