KUMPULAN Syair Lagu :

Kadung Gelo

Pancen mulo aku wis rumongso

yen kuwe ora bisa dipercoyo

Janjimu nyatane mung lamis lambe

Bebasane sore kedele esok tempe

mulo wis kebacut kadung gelo

Bebasane sore kedele esok tempe

mulo wis kebacut kadung gelo

pancen aku wis nduweni pangroso

yen kowe ora biso ditulodo

janjimu pungkasane mung cidro bloko

njur adigang adigung adiguna

lali kang sinambut karyo

dumadine kahanan kaya ngene

ra biso dielingke

dumadine kahanan kaya ngene

ra biso dielingke

Pancen mulo aku wis rumongso

yen kuwe ora bisa dipercoyo

Janjimu nyatane mung lamis lambe

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

Pancen mulo aku wis rumongso

kuwe ora bisa dipercoyo

pancen aku wis nduweni pangroso

kowe ora biso ditulodo

Reff

Pancen mulo aku wis rumongso

yen kuwe ora bisa dipercoyo

Janjimu nyatane mung lamis lambe

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

Bebasane sore kedele esok tempe

mulane wis kebacut kadung gelo

mulane wis kebacut kadung gelo

angkoro murko

biyen mulo aku rak kondo

ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

lali karo kang moho kuwoso

biyen mulo aku rak wis crito

ojo dumeh kowe sugih bondo

bondo donya kuwi mung kenane lungo

elingo kang mohon kuwoso

nalikanejamane wis beda

sing maune nduweni kuoso

saikine wis pada sengsoro

marga angkoro murko

biyen aku rak ws crito

ojo dumeh kuwe sugih banda

banda dunyo kuwi mung kenane lungo

elingo karo kang moho kuwoso

REFF

nalikanejamane wis beda

sing maune nduweni kuwoso

saikine wis pada sengsoro

marga angkoro murko

nalikane jamane wis beda

sing maune nduweni kuwoso

saikine wis pada sengsoro

marga angkoro murko

biyen muloaku rak kondo

ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

lali karo kang moho kuwoso

lali karo kang moho kuwoso

Naliko wis

Naliko wis tekan titi mongso

Tan keno disemoyo

Bendune bilahi kangungane Gusti

tan disumurupi

Naliko wis garising pepesti

Tan keno diuwahi

Urip mati kuwi kagungane gusti

tan biso diselaki

Sopo wae yen wis titi mongso

ora bakal biso disemoyo

Urip mati kuwi kagunangane gusti

tan biso diselaki

Naliko wis grising pepesti

Tan keno diuwahi

Urip mati kuwi kagunangane gusti tan biso diselaki

Reff

Naliko wis tekan titi mongso

Tan keno disemoyo

Bendune bilahi kangungane Gusti

Tan disumurupi

Sopo wae yen wis titi mongso

ora bakal biso disemoyo

Urip mati kuwi kagungane gusti

tan biso diselaki

Naliko wis garising pepesti

Tan keno diuwahi

Urip mati kuwi kagungane gusti

tan biso diselaki

Sopo wae yen wis titi mongso

ora bakal biso disemoyo

Urip mati kuwi kagunane gusti

tan biso diselaki

Naliko wis tekan titi mongso

Tan keno disemoyo

Bendune bilahi kangungane Gusti

Tan disumurupi

NINGGAL JANJI

Opo kowe ra kelingan

Karo janjimu dek biyen

Jare ngajak mukti bebarengan

Saikine la kok mlaku ijen

Opo kowe pancen lali

Karo janjimu dek wingi

Jare urip bareng mukti

Saikine la kok ninggal janji

Reff. 1

Sawise kowe biso urip mulyo

ra kelingan marang sing wis mbelo

Sawise kowe wis nduweni kuwoso

njur adigang adigung adiguno

Reff: 2

Opo kowe pancen lali

Karo janjimu dek wingi

Jare urip bareng mukti

Saikine la kok ninggal janji

Reff: 3

Sawise kowe biso urip mulyo

ra kelingan marang sing wis mbelo

Sawise kowe wis nduweni kuwoso

njur adigang adigung adiguno

ELING ELING

Ojo dumeh siro uwis mulyo

sugih bondo mas picis raja brono

ora kelingan marang ingkang moho mulyo

donyo brono kuwi kenane lungo

Ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

Ora kelingan marang ingkang gawe jagad

Pangkat drajat kuwi kenane minggat

Reff: 1

Eling-eling siro manungso

Urip ing ndoyo kuwi mung sadelo

Paribabase urip mung mampir ngumbe

printahe gusti ojo dilalekake

Eling-eling siro manungso

Sopo urip bakal ketekan pati

Urip mati kjuwi kagungane gusti

Sopo wae ora biso anyelaki

Reff: 2

Ojo dumeh siro wis mulyo

sugih bondo mas picis raja brono

ora kelingan marang ingkang moho mulyo

donyo brono kuwi kenane lungo

Ojo dumeh siro wus kuwoso

njur adigang adigung adiguno

Ora kelingan marang ingkang gawe jagad

Pangkat drajat kuwi kenane minggat

Reff: 3

Eling-eling siro manungso

Urip ing ndoyo kuwi mung sadelo

Paribabase urip mung mampir ngumbe

printahe gusti ojo dilalekake

Ojo dumeh siro wis mulyo

sugih bondo mas picis raja brono

ora kelingan marang ingkang moho mulyo

donyo brono kuwi kenane lungo

donyo brono kuwi kenane lungo

R0JO MUDO

ono sijine crito critane sayemboro

sopo wae sing karep dadi rojo

sing pengin dadi rojo

modale akeh bondo

Sopo wae sing kalah bondo musno

Jebule sing dadi rojo umure isih mudo

Menang mergo akeh sing pada mbelo

Bareng wis dadi rojo

Lali karo sing mbelo

Njur adigang adigung adiguno

Reff: 1

Pungkasane cerito

akeh sing pada gelo

rojo mudo soyo angkoro murko

Lakune sak enake ra no sing ngelingake

Kabeh podo wedi karo rajane

opo maneh punggawane stengah mati wedine

wedine nek dicopot jabatane

Reff. 2

Lakune sak enake ra no sing ngelingake

kabeh podo wedi karo rajane

Opo maneh dewane ora mikir rakyate

mergo uwis disumpel suarane

Jamane jaman edan akeh sing podo ngedan

wis do ngedan malah ora  keduman

Sak bejane sing lali isih bejo sing eling

Isih beja sing eling lan waspodo

Jaman edan podo ngedan

wis do ngedan  ra keduman

by: kangagoes@copyright 2005

EMAN TEMEN

Eman eman eman temen

Wong sugih ora sembahyang

Eman eman eman temen

Wong mlarat ora gelem sembahyang

Oo, eman temen, wong sugih wong sugih ora sembahyang

Ooo,eman temen, wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

Nabi Sulaiman luwih sugih sembahyang

Nabi Ayub luwih mlarat gelem sembahyang

REFF:

Ooo, eman temen, wong sugih wong sugih ora sembahyang

Ooo,eman temen, wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

Nabi Sulaiman luwih sugih sembahyang

Nabi Ayub luwih mlarat gelem sembahyang

Eman eman eman temen

Wong sugih ora gelem sembahyang

Wong mlarat wong mlarat ora gelem sembahyang

Eman temen eman temen eman temen

IBO NIAN

Ibo ibo ibo nian

Orang kayo idak sembahyang

Ibo ibo ibo nian

Orang saro idak sembahyang

Ooo, ibo nian,

orang kayo idak sembahyang

Ooo, ibo nian,

orang saro orang saro idak sembahyang

Nabi Sulaiman kayo nian sembahyang

Nabi Ayub saro nian sembahyang

REFF:

Ooo, ibo nian,

orang kayo orang kayo idak sembahyang

Ooo, ibo nian,

orang saro orang saro idak sembahyang

Nabi Sulaiman kayo nian sembahyang

Nabi Ayub saro nian sembahyang

Ibo ibo ibo nian

Orang kayo idak sembahyang

Orang saro orang saro idak sembahyang

Ibo nian ibo nian ibo nian

NYUWUN BAROKAH

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

REFF:

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

najan kulo dereng gadah omah nanging kulo sregep ibadah

najan kulo niki urip susah nanging ati kulo tetep bungah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

kangge amal jariyah ugi kangge sangu ibadah teng Mekkah

Duh gusti moho murah kulo nyuwun rejeki ingkang barokah

DUH GUSTI

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

REFF: 1

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

REFF: 2

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Kulo angakeni lepat milo niki bade tobat

Mboten malih bade sesat Kulo wedi dipun laknat

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

Duh Gusti Pangeran ingkang nguwaosi jagad royo

Mugio Pangeran apunten sedoyo dosa kulo

TOMBO ATI

Tombo ati tombo atine manungso tombo atine manungo kuwi

Tombo atine manungo kuwi ono limo wernane limo wernane limo wernane

kaping sijine moco al’quran ugo jo lali karo maknane

kaping pindone sholat tengah wengi

kaping telune wong sholeh kumpulono

kaping pat weteng setengah luwih

ping lima zikir wengi kang suwe

sijine lamun biso nglakoni

insyallah gusti Allah ayembadani

REFF:

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

kaping sijine moco al’quran ugo jo lali karo maknane

kaping pindone sholat tenagh wengi

kaping telune wong soleh kumpulono

kaping pat weteng setengah luwih

ping lima zikir wengi kang suwe

sijine lamun biso nglakoni

insyaallah gustiAllah nyembadani

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

Tombo atine manungso

kuwi ana lima perkoro

atine sopo sing ora loro

Kuwi tombo atine manungso

by: kangagoes@copyright 2005

Iklan